destinationer

västeuropa

Transporter till/från Nederländerna

Export- och importavgångar stycke- och partigods, antingen via terminal i Malmö eller direktlastningar. Kompletta lastningar kan vi lösa samtliga dagar i veckan. Tätare avgångar, ger i sin tur kortare ledtider.

Transporter till/från Frankrike

Vi är en av få aktörer som erbjuder transporter till och från Irak. Genom omlastning i vår terminal i Turkiet kan vi leverera era varor till eller ifrån Iran. Kontakta oss för mer information.

Transporter till/från Spanien

Export- och importavgångar stycke- och partigods, antingen via terminal i Malmö eller direktlastningar. Kompletta lastningar kan vi lösa samtliga dagar i veckan. Tätare avgångar, ger i sin tur kortare ledtider.

Transporter till/från Belgien

Export- och importavgångar stycke- och partigods, antingen via terminal i Malmö eller direktlastningar. Kompletta lastningar kan vi lösa samtliga dagar i veckan. Tätare avgångar, ger i sin tur kortare ledtider.

Transporter till/från Tyskland

Export- och importavgångar stycke- och partigods, antingen via terminal i Malmö eller direktlastningar. Kompletta lastningar kan vi lösa samtliga dagar i veckan. Tätare avgångar, ger i sin tur kortare ledtider.

Transporter till/från Italien

Export- och importavgångar stycke- och partigods, antingen via terminal i Malmö/ Verona eller direktlastningar. Kompletta lastningar kan vi lösa samtliga dagar i veckan. Tätare avgångar, ger i sin tur kortare ledtider.

Transporter till/från Österrike

Export- och importavgångar stycke- och partigods, antingen via terminal i Malmö eller direktlastningar. Kompletta lastningar kan vi lösa samtliga dagar i veckan. Tätare avgångar, ger i sin tur kortare ledtider.

Translate »