Drivmedel

Ni finner här vårt drivmedel- och valutatillägg för väggående transporter. Uppdatering sker varje månad.

Juli 2024

  • Drivmedelstillägg
    24,4%
  • Valutatillägg
    5,2%
Translate »