Drivmedel

Ni finner här vårt drivmedel- och valutatillägg för väggående transporter. Uppdatering sker varje månad.

Juni 2023

  • Drivmedelstillägg
    18,1%
  • Valutatillägg
    5,2%
Translate »