Drivmedel

Ni finner här vårt drivmedel- och valutatillägg för väggående transporter. Uppdatering sker varje månad.

Mars 2024

  • Drivmedelstillägg
    25,2%
  • Valutatillägg
    5,2%
Translate »